• 16 آبان1396
  • 50 بازدید

معرفی Riverbed Steelhead
افزایش کارایی خطوط WAN  تا 25 برابر ، کاهش مصرف پهنای باند تا 99% ، کاهش پکتهای عبوری تا 98%، کاهش بسیار محسوس تاخیر روی خط، رمزنگاری تمام ارتباطات...
ادامه مطلب
  • 16 آبان1396
  • 40 بازدید

معرفی LiveAction LiveNX
نرم افزار LiveNX را میتوان بهترین و کاملترین راهکار موجود برای پایش و مدیریت شبکه های WAN و LAN دانست. LiveNX یک نرم افزار هوشمند و واکنشگراست که ق...
ادامه مطلب