• 10 اسفند1396
 • 24 بازدید

معرفی Mobile Device Manager
معرفی نرم افزار Mobile Device Manager ManageEngine Mobile Device Manager Plus نرم افزاری برای مدیریت موبایل های کاربران بوده که امنیت سازمان را تضم...
ادامه مطلب
 • 09 اسفند1396
 • 23 بازدید

معرفی ManageEngine Recovery Manager Plus
معرفی نرم افزار  Recovery Manager Plus سازمان ها در سراسر جهان از Active Directory برای احراز هویت استفاده می کنند. همچنین برای کاهش هزینه ها و تجه...
ادامه مطلب
 • 09 بهمن1396
 • 29 بازدید

Cisco Prime License List
Prime Infrastructure License  L-MGMT3X-AP-K9 Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS and APIC-EM Lic, 1 AP L-MGMT3X-2K-K9 Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS and AP...
ادامه مطلب
 • 09 بهمن1396
 • 21 بازدید

Cisco UCS License List
Unified Computing System Director CUIC-SBUN-OFFERS2= Cisco UCS Dir Res Lic – 1Base, 10PhyServ, 4PhyNetw, 2PhyStor CUIC-SBUN-OFFERS1= Cisco UCS Dir ...
ادامه مطلب
 • 09 بهمن1396
 • 44 بازدید

Cisco ISE License List
Identity Service Engine License L-ISE-BSE-100 Cisco Identity Services Engine 100 EndPoint Base License L-ISE-ADV3Y-100 Cisco ISE 100 EndPoint 3Year...
ادامه مطلب
 • 08 بهمن1396
 • 21 بازدید

Cisco MDS License List
Cisco MDS 9100 Switches License  M9148PL8-8G-SFP Cisco MDS 9148 On-Demand Port Activation License (Uninstalled) to activate 8 incremental ports wit...
ادامه مطلب
 • 08 بهمن1396
 • 88 بازدید

Cisco Nexus License List
Cisco Nexus 9000 Switches License N95-LAN1K9 LAN Enterprise License for Nexus 9500 Platform N93-LAN1K9 LAN Enterprise License for Nexus 9300 Platfo...
ادامه مطلب
 • 08 بهمن1396
 • 71 بازدید

Cisco Firewall license list
Firewall Services Software Subscriptions ASA5512-AWI3Y ASA 5512-X with Cisco AVC, WSE, and IPS, 3-year ASA5515-AWI3Y ASA 5515-X AVC, WSE, and IPS, ...
ادامه مطلب
 • 08 بهمن1396
 • 65 بازدید

Cisco Switch License List
Cisco 3750X Switches License L-C3750X-24-L-S= C3750X-24 LAN Base to IP Base E-License L-C3750X-48-L-S= C3750X-48 LAN Base to IP Base E-License LL-C...
ادامه مطلب
 • 08 بهمن1396
 • 80 بازدید

Cisco Router License List
Cisco ISR G2 Router License SL-39-IPB-K9 IP Base License for Cisco 3945E-3925 SL-29-IPB-K9 IP Base License for Cisco 2951-3901 SL-19-IPB-K9 IP Base...
ادامه مطلب