معرفی سوییچ های سیسکو
شرکت سیسکو راهکاری جامعی و پیشرفته ای در زمینه سوییچینگ ارایه داده است که شامل بخشهای مختلفی از جمله شبکه های بزرگ و گسترده,مراکز داده و همچنین شبکه های کوچک و محلی می شود. این راهکارها برای استفاده مختلف در صنایع,شرکتهای اینترنتی,خدمات مالی و داشنگاهی و همچنین بخشهای عمومی ارتقا و گسترش داده شده است.

 

LAN Base: Enterprise access Layer 2 switching features
این لایسنس امکان فهال سازی قابلیتهای لایه دو سوییچ و توانایی مدیریت تمام کارها تا لایه دو را فراهم می سازد. در سوئیچ های سری 3560 و 3750 این کمترین قابلیت موجود است و کارایی بسیار پایینی دارد و با استفاده از آن نمیتوان تنظیمات آدرس آی پی روی دستگاه را دارا بود اما مزایای دیگر سوئیچ ها ی این سری مثل QOS و … تا لایه دو را دارا خواهد بود .سوییچهای لایه سه بصورت پیش فرض دارای این مدل لایسنس می باشند.

 

IP Base: Enterprise access Layer 3 switching features
این لایسنس امکان استفاده از سوییچ در لایه سه را میسر می سازد و توانایی مدیریت تمام کارها تا لایه سوم را داراست.این لایسنس پرکاربردترین لایسنس روی سری 3750 و 3560 می باشد و بیشتر نیازهای مصرف کنندگان را مرتفع می سازد.با استفاده از این لایسنس بسیاری از کامند های سوئیچ در لایه های مختلف قابل استفاده خواهد بود و می توان آنرا بهترین انتخاب برای لایه Access در طراحی چند لایه شبکه دانست.

 

IP Services: Advanced Layer 3 Switching (IPv4 and IPv6) features
این لایسنس پیشرقته ترین لایسنس موجود برای سوییچهای سیسکو می باشد و با آن می توان به مدیریت های پیشرفته نمایش داده شده در تصاویر بالا پرداخت.این لایسنس بهترین انتخاب برای سوییچهای لایه Core و Dist می باشد.

 

لایسنسهای موجود برای سوییچهای سری 35660 و 3760:
L-3750E-IPB= IP Base SW Image license for Cisco Catalyst 3750-E Series
L-3750E-IPS= IP Services SW Image license for Cisco Catalyst 3750-E Series
L-3560E-IPB= IP Base SW Image license for Cisco Catalyst 3560-E Series
L-3560E-IPS= IP Services SW Image license for Cisco Catalyst 3560-E Series
L-C3560X-24-L-S= C3560X-24 LAN Base to IP Base E-License for Used Switch
L-C3560X-48-L-S= C3560X-48 LAN Base to IP Base E-License for Used Switch
L-C3560X-24-S-E= C3560X-24 IP Base to IP Services E-License for Used Switch
L-C3560X-48-S-E= C3560X-48 IP Base to IP Services E-License for Used Switch
L-C3560X-24-L-E= C3560X-24 LAN Base to IP Services E-License for Used Switch
L-C3560X-48-L-E= C3560X-48 LAN Base to IP Services E-License for Used Switch
L-C3750X-24-L-S= C3750X-24 LAN Base to IP Base E-License for Used Switch
L-C3750X-48-L-S= C3750X-48 LAN Base to IP Base E-License for Used Switch
L-C3750X-24-S-E= C3750X-24 IP Base to IP Services E-License for Used Switch
L-C3750X-48-S-E= C3750X-48 IP Base to IP Services E-License for Used Switch
L-C3750X-24-L-E= C3750X-24 LAN Base to IP Services E-License for Used Switch
L-C3750X-48-L-E= C3750X-48 LAN Base to IP Services E-License for Used Switch

 

3560E/X

3560E-IPSLCB-QTY

3560E12D-SLB-QTY

C3560X-24-L-S

C3560X-24-S-E

C3560X-24-L-E

C3560X-48-L-S

C3560X-48-S-E

C3560X-48-L-E

 

3750E/X

3750E-IPSLCB-QTY

3750E48-IPSLCB-QTY

C3750X-24-L-S

C3750X-24-S-E

C3750X-24-L-E

C3750X-48-L-S

C3750X-48-S-E

C3750X-48-L-E

 

Catalyst 4500

C4500E-IP-ES

C4500E-LB-IPB

C4500X-16P-IP-ES