توسط: web admin در: مارس 29, 2017 در: نظر: 0

Firewall Services Software Subscriptions ASA5512-AWI3Y ASA 5512-X with Cisco AVC, WSE, and IPS, 3-year ASA5515-AWI3Y ASA 5515-X AVC, WSE, and IPS, 3-year ASA5525-AWI3Y ASA 5525-X AVC, WSE, and IPS, 3-year ASA5545-AWI3Y ASA 5545-X AVC, WSE, and IPS, 3-year ASA5555-AWI3Y ASA 5555-X AVC, WSE, and IPS, 3-year ASA5512-AW3Y ASA 5512-X AVC...

ادامه مطلب
توسط: web admin در: مارس 12, 2017 در: نظر: 0

Cisco Nexus 9000 Switches License N95-LAN1K9 LAN Enterprise License for Nexus 9500 Platform N93-LAN1K9 LAN Enterprise License for Nexus 9300 Platform N95-SERVICES1K9 Nexus 9500 Network Services (includes ITD) N93-SERVICES1K9 Nexus 9300 Network Services (includes ITD) N95-FNPV1K9 FCOE NPV License for 9500 Series Switches N93-FNPV1K9 FCOE NPV License for 9300...

ادامه مطلب
توسط: web admin در: مارس 12, 2017 در: نظر: 0

Cisco 3750X Switches License L-C3750X-24-L-S= C3750X-24 LAN Base to IP Base E-License L-C3750X-48-L-S= C3750X-48 LAN Base to IP Base E-License LL-C3750X-24-L-S= C3750X-24 LAN Base to IP Base E-License for Used Switch LL-C3750X-48-L-S= C3750X-48 LAN Base to IP Base E-License for Used Switch 3750-X C3750X-24-IOS-S-E C3750X-24 IP Base to IP...

ادامه مطلب
توسط: web admin در: مارس 12, 2017 در: نظر: 0

Cisco ISR G2 Routers License SL-39-IPB-K9 IP Base License for Cisco 3945E-3925 SL-29-IPB-K9 IP Base License for Cisco 2951-3901 SL-19-IPB-K9 IP Base License for Cisco 1941, 1921 SL-39-SEC-K9 Security License for Cisco 3945E-3925 SL-29-SEC-K9 Security License for Cisco 2951-2901 SL-19-SEC-K9 Security License for Cisco 1941, 1921 SL-39-UC-K9 Unified Common....

ادامه مطلب
توسط: golicense در: ژوئن 13, 2016 در: نظر: 0

شبکه های مبتنی بر نرم افزار در سیسکو یا Cisco SDN

ادامه مطلب
توسط: golicense در: می 30, 2016 در: نظر: 0

معرفی خلاصه و اجمالی Cisco Unified Communication Manager

ادامه مطلب
توسط: golicense در: می 30, 2016 در: نظر: 0

لایسنسهای خاص با کاربردهای خاص برای روترهای سیسکو سری ISRG2

ادامه مطلب
توسط: golicense در: می 30, 2016 در: نظر: 0

لیست کامل لایسنسهای ارائه شده توسط شرکت سیسکو برای سری جدید روترهای 4000

ادامه مطلب
توسط: golicense در: می 27, 2016 در: نظر: 0

توضیحات در زمینه لایسنس سوئیچهای سیسکو و انواع آنها به همراه قیمت

ادامه مطلب
توسط: golicense در: می 26, 2016 در: نظر: 0

اموزش خلاصه و کاربردی چگونگی نصب لایسنس روی روترهای سیسکو

ادامه مطلب