توسط: web admin در: مارس 12, 2017 در: نظر: 0

Cisco Nexus 9000 Switches License N95-LAN1K9 LAN Enterprise License for Nexus 9500 Platform N93-LAN1K9 LAN Enterprise License for Nexus 9300 Platform N95-SERVICES1K9 Nexus 9500 Network Services (includes ITD) N93-SERVICES1K9 Nexus 9300 Network Services (includes ITD) N95-FNPV1K9 FCOE NPV License for 9500 Series Switches N93-FNPV1K9 FCOE NPV License for 9300...

ادامه مطلب
توسط: web admin در: فوریه 08, 2017 در: نظر: 0

مراکز داده را با توجه به اندازه و کارکرد به دسته‌های زیر تقسیم می کنیم: شبکه‌های سازمانی، تجاری و یا دانشگاهی (Campus) شبکه‌های خصوصی WAN فراهم کننده‌های سرویس (SP) مراکز داده اینترنتی (IDC) مراکز داده فراسازمانی (Extranet) مراکز داده محلی ( Intranet) ساختار مرکز داده مراکز داده،به صورت کلی...

ادامه مطلب