• 09 بهمن1396
  • 24 بازدید

معرفی NOC
بدون وجود سیستم های مانیتورینگ مدیریت و راهبری شبکه های بزرگ کاری دشوار و گاه غیر ممکن مینماید. مدیریت پهنای باند، شناسایی مشکلات نرم افزارها، دسترسی پذیری سرویس ها، عیب یابی ارتباطات اجزای مختلف شبکه جز اصلی ترین دغدعه های مدیران شبکه می باشد
ادامه مطلب