توسط: web admin در: فوریه 08, 2017 در: نظر: 0

مراکز داده را با توجه به اندازه و کارکرد به دسته‌های زیر تقسیم می کنیم: شبکه‌های سازمانی، تجاری و یا دانشگاهی (Campus) شبکه‌های خصوصی WAN فراهم کننده‌های سرویس (SP) مراکز داده اینترنتی (IDC) مراکز داده فراسازمانی (Extranet) مراکز داده محلی ( Intranet) ساختار مرکز داده مراکز داده،به صورت کلی...

ادامه مطلب
توسط: golicense در: ژوئن 05, 2016 در: نظر: 0

معرفی کامل و کاربری ماجولهای ارائه شده برای نرم افزار SolarWinds

ادامه مطلب
توسط: golicense در: ژوئن 05, 2016 در: نظر: 0

معرفی اجمالی نرم افزار قدرتمند SolarWinds  به همراه برخی ماجولهای اصلی

ادامه مطلب