جدول پارت نامبر لایسنس فایروال سیسکو سری FPR 1000

  • مدیر وب سایت
  • آخرین ویرایش در : 12 فوریه 2020

شرکت سورنا امکان تهیه و ارائه لایسنس فایروال سیسکو سری FPR 1000 در کمترین زمان ممکن و بهترین قیمت، به شما مشتریان گرامی را دارد.

توجه داشته باشید قیمت درج شده در جدول زیر قیمتهای رسمی شرکت سیسکو برای لایسنس قدیمی و لایسنس اسمارت می باشد. جهت دریافت قیمت مناسب با تخفیف بالا لطفا با ما در تماس باشید.

Part Number لایسنس فایروال سیسکو سری FPR 1000 به شرح زیر می باشد:

Cisco Firepower 1000 License

Price Description Part Number
$0.00 Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and URL License L-FPR1010T-TC
$0.00 Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR1010T-TM
$0.00 Cisco FPR1010 Threat Defense Malware Protection License L-FPR1010T-AMP
$480.00 Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs L-FPR1010T-TC-1Y
$1,150.00 Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs L-FPR1010T-TC-3Y
$1,915.00 Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs L-FPR1010T-TC-5Y
$0.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Threat Protection License L-FPR1120T-T
$0.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Threat Protection License L-FPR1140T-T
$0.00 Cisco FPR1010 Threat Defense Threat Protection License L-FPR1010T-T
$575.00 Cisco FPR1010 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs L-FPR1010T-URL-3Y
$0.00 Cisco FPR1010 Threat Defense URL Filtering License L-FPR1010T-URL
$955.00 Cisco FPR1010 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs L-FPR1010T-URL-5Y
$240.00 Cisco FPR1010 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs L-FPR1010T-URL-1Y
$480.00 Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs L-FPR1010T-TM-1Y
$1,150.00 Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs L-FPR1010T-TM-3Y
$1,915.00 Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs L-FPR1010T-TM-5Y
$0.00 Cisco Firepower 1K Series ASA Strong Encryption (3DES/AES) L-FPR1K-ENC-K9
$2,870.00 Cisco FPR1010 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs L-FPR1010T-TMC-5Y
$0.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Threat, Malware and URL License L-FPR1140T-TMC
$0.00 Cisco FPR1010 Threat Defense Threat, Malware and URL License L-FPR1010T-TMC
$0.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Threat, Malware and URL License L-FPR1120T-TMC
$240.00 Cisco FPR1010 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs L-FPR1010T-AMP-1Y
$575.00 Cisco FPR1010 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs L-FPR1010T-AMP-3Y
$955.00 Cisco FPR1010 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs L-FPR1010T-AMP-5Y
$2,160.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs L-FPR1120T-T-3Y
$0.00 Cisco FPR1120 Threat Defense URL Filtering License L-FPR1120T-URL
$2,160.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs L-FPR1120T-AMP-3Y
$17,990.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs L-FPR1140T-TMC-5Y
$0.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Malware Protection License L-FPR1120T-AMP
$1,800.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs L-FPR1120T-TC-1Y
$5,995.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs L-FPR1140T-T-5Y
$3,600.00 Cisco FPR1140 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs L-FPR1140T-URL-3Y
$4,315.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs L-FPR1120T-TC-3Y
$6,475.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs L-FPR1120T-TMC-3Y
$3,000.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs L-FPR1140T-TC-1Y
$5,995.00 Cisco FPR1140 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs L-FPR1140T-URL-5Y
$0.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR1140T-TM
$2,700.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs L-FPR1120T-TMC-1Y
$1,500.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs L-FPR1140T-AMP-1Y
$11,995.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs L-FPR1140T-TM-5Y
$7,195.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs L-FPR1120T-TC-5Y
$10,790.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs L-FPR1120T-TMC-5Y
$10,795.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs L-FPR1140T-TMC-3Y
$2,160.00 Cisco FPR1120 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs L-FPR1120T-URL-3Y
$3,600.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs L-FPR1140T-T-3Y
$0.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Malware Protection License L-FPR1140T-AMP
$3,600.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs L-FPR1140T-AMP-3Y
$4,500.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs L-FPR1140T-TMC-1Y
$7,195.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs L-FPR1140T-TC-3Y
$900.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs L-FPR1120T-T-1Y
$1,800.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs L-FPR1120T-TM-1Y
$900.00 Cisco FPR1120 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs L-FPR1120T-URL-1Y
$1,500.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs L-FPR1140T-T-1Y
$0.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR1120T-TM
$0.00 Cisco FPR1140 Threat Defense URL Filtering License L-FPR1140T-URL
$7,195.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs L-FPR1120T-TM-5Y
$3,595.00 Cisco FPR1120 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs L-FPR1120T-URL-5Y
$900.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs L-FPR1120T-AMP-1Y
$0.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Threat and URL License L-FPR1140T-TC
$3,595.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs L-FPR1120T-T-5Y
$7,195.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs L-FPR1140T-TM-3Y
$0.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Threat and URL License L-FPR1120T-TC
$3,595.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs L-FPR1120T-AMP-5Y
$5,995.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs L-FPR1140T-AMP-5Y
$11,995.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs L-FPR1140T-TC-5Y
$1,500.00 Cisco FPR1140 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs L-FPR1140T-URL-1Y
$4,315.00 Cisco FPR1120 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs L-FPR1120T-TM-3Y
$3,000.00 Cisco FPR1140 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs L-FPR1140T-TM-1Y
$795.00 Cisco Firepower 1010 – Security Plus License L-FPR1010-SEC-PL
$239.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 1010 5yr subscr L-FPR1010-P-5Y
$145.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 1010 3yr subscr L-FPR1010-P-3Y
$540.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 1120 3yr subscr L-FPR1120-P-3Y
$900.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 1120 5yr subscr L-FPR1120-P-5Y
$0.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 1010 L-FPR1010-P
$0.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 1140 L-FPR1140-P
$0.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 1120 L-FPR1120-P

هم اکنون تماس بگیرید

جهت اطلاع از قیمت و نحوه دریافت لایسنس ها از طریق فرم استعلام قیمت، با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.