جدول پارت نامبر لایسنس فایروال سیسکو سری FPR 2100

  • مدیر وب سایت
  • آخرین ویرایش در : 12 فوریه 2020

شرکت سورنا امکان تهیه و ارائه لایسنس فایروال سیسکو سری FPR 2100 در کمترین زمان ممکن و بهترین قیمت، به شما مشتریان گرامی را دارد.

توجه داشته باشید قیمت درج شده در جدول زیر قیمتهای رسمی شرکت سیسکو برای لایسنس قدیمی و لایسنس اسمارت می باشد. جهت دریافت قیمت مناسب با تخفیف بالا لطفا با ما در تماس باشید.

Part Number لایسنس فایروال سیسکو سری FPR 2100 به شرح زیر می باشد:

Cisco Firepower 2100 License

Price Description Part Number
$2,200.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs L-FPR2110T-AMP-1Y
$5,280.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs L-FPR2110T-AMP-3Y
$8,800.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs L-FPR2110T-AMP-5Y
$2,200.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs L-FPR2110T-T-1Y
$5,280.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs L-FPR2110T-T-3Y
$8,800.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs L-FPR2110T-T-5Y
$0.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Threat Protection License L-FPR2110T-T
$3,740.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs L-FPR2110T-TC-1Y
$8,975.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs L-FPR2110T-TC-3Y
$14,955.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs L-FPR2110T-TC-5Y
$0.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and URL License L-FPR2110T-TC
$3,740.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs L-FPR2110T-TM-1Y
$8,975.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs L-FPR2110T-TM-3Y
$14,955.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs L-FPR2110T-TM-5Y
$0.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR2110T-TM
$5,610.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs L-FPR2110T-TMC-1Y
$13,460.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs L-FPR2110T-TMC-3Y
$22,430.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs L-FPR2110T-TMC-5Y
$0.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Threat, Malware and URL License L-FPR2110T-TMC
$2,200.00 Cisco FPR2110 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs L-FPR2110T-URL-1Y
$5,280.00 Cisco FPR2110 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs L-FPR2110T-URL-3Y
$8,800.00 Cisco FPR2110 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs L-FPR2110T-URL-5Y
$0.00 Cisco FPR2110 Threat Defense URL Filtering License L-FPR2110T-URL
$4,000.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs L-FPR2120T-AMP-1Y
$9,600.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs L-FPR2120T-AMP-3Y
$16,000.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs L-FPR2120T-AMP-5Y
$4,000.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs L-FPR2120T-T-1Y
$9,600.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs L-FPR2120T-T-3Y
$16,000.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs L-FPR2120T-T-5Y
$0.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Threat Protection License L-FPR2120T-T
$6,800.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs L-FPR2120T-TC-1Y
$16,320.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs L-FPR2120T-TC-3Y
$27,195.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs L-FPR2120T-TC-5Y
$0.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and URL License L-FPR2120T-TC
$6,800.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs L-FPR2120T-TM-1Y
$16,320.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs L-FPR2120T-TM-3Y
$27,195.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs L-FPR2120T-TM-5Y
$0.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR2120T-TM
$10,200.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs L-FPR2120T-TMC-1Y
$24,475.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs L-FPR2120T-TMC-3Y
$40,790.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs L-FPR2120T-TMC-5Y
$0.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Threat, Malware and URL License L-FPR2120T-TMC
$4,000.00 Cisco FPR2120 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs L-FPR2120T-URL-1Y
$9,600.00 Cisco FPR2120 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs L-FPR2120T-URL-3Y
$16,000.00 Cisco FPR2120 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs L-FPR2120T-URL-5Y
$0.00 Cisco FPR2120 Threat Defense URL Filtering License L-FPR2120T-URL
$6,000.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs L-FPR2130T-AMP-1Y
$14,400.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs L-FPR2130T-AMP-3Y
$24,000.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs L-FPR2130T-AMP-5Y
$6,000.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs L-FPR2130T-T-1Y
$14,400.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs L-FPR2130T-T-3Y
$24,000.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs L-FPR2130T-T-5Y
$0.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Threat Protection License L-FPR2130T-T
$10,200.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs L-FPR2130T-TC-1Y
$24,480.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs L-FPR2130T-TC-3Y
$40,795.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs L-FPR2130T-TC-5Y
$0.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Threat and URL License L-FPR2130T-TC
$10,200.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs L-FPR2130T-TM-1Y
$24,480.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs L-FPR2130T-TM-3Y
$40,795.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs L-FPR2130T-TM-5Y
$0.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR2130T-TM
$15,300.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs L-FPR2130T-TMC-1Y
$36,715.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs L-FPR2130T-TMC-3Y
$61,190.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs L-FPR2130T-TMC-5Y
$0.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Threat, Malware and URL License L-FPR2130T-TMC
$6,000.00 Cisco FPR2130 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs L-FPR2130T-URL-1Y
$14,400.00 Cisco FPR2130 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs L-FPR2130T-URL-3Y
$24,000.00 Cisco FPR2130 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs L-FPR2130T-URL-5Y
$0.00 Cisco FPR2130 Threat Defense URL Filtering License L-FPR2130T-URL
$13,000.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs L-FPR2140T-AMP-1Y
$31,200.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs L-FPR2140T-AMP-3Y
$52,000.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs L-FPR2140T-AMP-5Y
$13,000.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs L-FPR2140T-T-1Y
$31,200.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs L-FPR2140T-T-3Y
$52,000.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs L-FPR2140T-T-5Y
$0.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Threat Protection License L-FPR2140T-T
$22,100.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs L-FPR2140T-TC-1Y
$53,040.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs L-FPR2140T-TC-3Y
$88,395.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs L-FPR2140T-TC-5Y
$0.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Threat and URL License L-FPR2140T-TC
$22,100.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs L-FPR2140T-TM-1Y
$53,040.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs L-FPR2140T-TM-3Y
$88,395.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs L-FPR2140T-TM-5Y
$0.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR2140T-TM
$33,150.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs L-FPR2140T-TMC-1Y
$79,555.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs L-FPR2140T-TMC-3Y
$132,590.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs L-FPR2140T-TMC-5Y
$0.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Threat, Malware and URL License L-FPR2140T-TMC
$13,000.00 Cisco FPR2140 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs L-FPR2140T-URL-1Y
$31,200.00 Cisco FPR2140 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs L-FPR2140T-URL-3Y
$52,000.00 Cisco FPR2140 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs L-FPR2140T-URL-5Y
$0.00 Cisco FPR2140 Threat Defense URL Filtering License L-FPR2140T-URL
$0.00 Cisco FPR2110 Threat Defense Malware Protection License L-FPR2110T-AMP
$0.00 Cisco FPR2120 Threat Defense Malware Protection License L-FPR2120T-AMP
$0.00 Cisco FPR2130 Threat Defense Malware Protection License L-FPR2130T-AMP
$0.00 Cisco FPR2140 Threat Defense Malware Protection License L-FPR2140T-AMP
$0.00 Cisco Firepower 2100 Standard ASA License L-FPR2100-ASA
$1,670.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2110 1yr subscr L-FPR2110-PN-1Y
$4,010.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2110 3yr subscr L-FPR2110-PN-3Y
$6,680.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2110 5yr subscr L-FPR2110-PN-5Y
$3,040.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2120 1yr subscr L-FPR2120-PN-1Y
$7,295.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2120 3yr subscr L-FPR2120-PN-3Y
$12,160.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2120 5yr subscr L-FPR2120-PN-5Y
$4,560.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2130 1yr subscr L-FPR2130-PN-1Y
$10,945.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2130 3yr subscr L-FPR2130-PN-3Y
$18,240.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2130 5yr subscr L-FPR2130-PN-5Y
$9,880.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2140 1yr subscr L-FPR2140-PN-1Y
$23,710.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2140 3yr subscr L-FPR2140-PN-3Y
$39,520.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2140 5yr subscr L-FPR2140-PN-5Y
$0.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2120 L-FPR2120-PN
$0.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2140 L-FPR2140-PN
$0.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2110 L-FPR2110-PN
$0.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2130 L-FPR2130-PN
$0.00 High Value Support for FPR2110 L-FPR2110-HVS
$0.00 HVS for incremental FPR2110 Subscription Licenses L-FPR2110-HVS-INC
$0.00 HVS for initial FPR2110 Subscription Licenses L-FPR2110-HVS-MIN
$0.00 High Value Support for FPR2120 L-FPR2120-HVS
$0.00 HVS for incremental FPR2120 Subscription Licenses L-FPR2120-HVS-INC
$0.00 High Value Support for FPR2130 L-FPR2130-HVS
$0.00 HVS for incremental FPR2130 Subscription Licenses L-FPR2130-HVS-INC
$0.00 HVS for initial FPR2130 Subscription Licenses L-FPR2130-HVS-MIN
$0.00 High Value Support for FPR2140 L-FPR2140-HVS
$0.00 HVS for incremental FPR2140 Subscription Licenses L-FPR2140-HVS-INC
$0.00 HVS for initial FPR2140 Subscription Licenses L-FPR2140-HVS-MIN
$0.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2110 L-FPR2110-P
$0.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2130 L-FPR2130-P
$0.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2120 L-FPR2120-P
$0.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 2140 L-FPR2140-P

هم اکنون تماس بگیرید

جهت اطلاع از قیمت و نحوه دریافت لایسنس ها از طریق فرم استعلام قیمت، با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.