جدول پارت نامبر لایسنس فایروال سیسکو سری NGFWv

  • مدیر وب سایت
  • آخرین ویرایش در : 12 فوریه 2020

شرکت سورنا امکان تهیه و ارائه لایسنس فایروال سیسکو سری NGFWv در کمترین زمان ممکن و بهترین قیمت، به شما مشتریان گرامی را دارد.

توجه داشته باشید قیمت درج شده در جدول زیر قیمتهای رسمی شرکت سیسکو برای لایسنس قدیمی و لایسنس اسمارت می باشد. جهت دریافت قیمت مناسب با تخفیف بالا لطفا با ما در تماس باشید.

Part Number لایسنس فایروال سیسکو سری NGFWv به شرح زیر می باشد:

Cisco NGFWv License

Price Description Part Number
$2,550.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4331 1Y Svc Sub L-FTD4331-TM-1Y
$6,120.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4331 3Y Svc Sub L-FTD4331-TM-3Y
$10,200.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4331 5Y Svc Sub L-FTD4331-TM-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4331 Licenses L-FTD4331-TM
$3,400.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4351 1Y Svc Sub L-FTD4351-TM-1Y
$8,160.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4351 3Y Svc Sub L-FTD4351-TM-3Y
$13,600.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4351 5Y Svc Sub L-FTD4351-TM-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4351 Licenses L-FTD4351-TM
$7,225.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4451 1Y Svc Sub L-FTD4451-TM-1Y
$17,340.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4451 3Y Svc Sub L-FTD4451-TM-3Y
$28,900.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4451 5Y Svc Sub L-FTD4451-TM-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4451 Licenses L-FTD4451-TM
$5,950.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4451-120 1Y Svc Sub L-FTD4451A-TM-1Y
$14,280.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4451-120 3Y Svc Sub L-FTD4451A-TM-3Y
$23,800.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4451-120 5Y Svc Sub L-FTD4451A-TM-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4451-120 Licenses L-FTD4451A-TM
$1,700.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on UCS-E140N 1Y Svc Sub L-FTDE140N-TM-1Y
$4,080.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on UCS-E140N 3Y Svc Sub L-FTDE140N-TM-3Y
$6,800.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on UCS-E140N 5Y Svc Sub L-FTDE140N-TM-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on UCS-E140N Licenses L-FTDE140N-TM
$7,225.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on UCS-E 1Y Svc Sub L-FTDUCSE-TM-1Y
$17,340.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on UCS-E 3Y Svc Sub L-FTDUCSE-TM-3Y
$28,900.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on UCS-E 5Y Svc Sub L-FTDUCSE-TM-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on UCS-E Licenses L-FTDUCSE-TM
$1,800.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4331 1Y Svc Sub L-FTD4331-TC-1Y
$4,320.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4331 3Y Svc Sub L-FTD4331-TC-3Y
$7,200.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4331 5Y Svc Sub L-FTD4331-TC-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4331 Licenses L-FTD4331-TC
$2,400.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4351 1Y Svc Sub L-FTD4351-TC-1Y
$5,760.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4351 3Y Svc Sub L-FTD4351-TC-3Y
$9,600.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4351 5Y Svc Sub L-FTD4351-TC-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4351 Licenses L-FTD4351-TC
$5,100.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4451 1Y Svc Sub L-FTD4451-TC-1Y
$12,240.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4451 3Y Svc Sub L-FTD4451-TC-3Y
$20,400.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4451 5Y Svc Sub L-FTD4451-TC-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4451 Licenses L-FTD4451-TC
$4,200.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4451-120 1Y Svc Sub L-FTD4451A-TC-1Y
$10,080.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4451-120 3Y Svc Sub L-FTD4451A-TC-3Y
$16,800.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4451-120 5Y Svc Sub L-FTD4451A-TC-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4451-120 Licenses L-FTD4451A-TC
$1,200.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR-UCS-E140N 1Y Svc Sub L-FTDE140N-TC-1Y
$2,880.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR-UCS-E140N 3Y Svc Sub L-FTDE140N-TC-3Y
$4,800.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR-UCS-E140N 5Y Svc Sub L-FTDE140N-TC-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR-UCS-E140N Licenses L-FTDE140N-TC
$5,100.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on UCS-E 1Y Svc Sub L-FTDUCSE-TC-1Y
$12,240.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on UCS-E 3Y Svc Sub L-FTDUCSE-TC-3Y
$20,400.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on UCS-E 5Y Svc Sub L-FTDUCSE-TC-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on UCS-E Licenses L-FTDUCSE-TC
$1,500.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4331 1Y Svc Sub L-FTD4331-T-1Y
$3,600.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4331 3Y Svc Sub L-FTD4331-T-3Y
$6,000.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4331 5Y Svc Sub L-FTD4331-T-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4331 Licenses L-FTD4331-T
$2,000.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4351 1Y Svc Sub L-FTD4351-T-1Y
$4,800.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4351 3Y Svc Sub L-FTD4351-T-3Y
$8,000.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4351 5Y Svc Sub L-FTD4351-T-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4351 Licenses L-FTD4351-T
$4,250.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4451 1Y Svc Sub L-FTD4451-T-1Y
$10,200.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4451 3Y Svc Sub L-FTD4451-T-3Y
$17,000.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4451 5Y Svc Sub L-FTD4451-T-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4451 Licenses L-FTD4451-T
$3,500.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4451-120 1Y Svc Sub L-FTD4451A-T-1Y
$8,400.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4451-120 3Y Svc Sub L-FTD4451A-T-3Y
$14,000.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4451-120 5Y Svc Sub L-FTD4451A-T-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4451-120 Licenses L-FTD4451A-T
$1,000.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR with UCS-E140N 1Y Svc Sub L-FTDE140N-T-1Y
$2,400.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR with UCS-E140N 3Y Svc Sub L-FTDE140N-T-3Y
$4,000.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR with UCS-E140N 5Y Svc Sub L-FTDE140N-T-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR with UCS-E140N Licenses L-FTDE140N-T
$4,250.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on UCS-E 1Y Svc Sub L-FTDUCSE-T-1Y
$10,200.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on UCS-E 3Y Svc Sub L-FTDUCSE-T-3Y
$17,000.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on UCS-E 5Y Svc Sub L-FTDUCSE-T-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS and Apps on UCS-E Licenses L-FTDUCSE-T
$3,000.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4331 1Y Svc Sub L-FTD4331-TMC-1Y
$7,200.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4331 3Y Svc Sub L-FTD4331-TMC-3Y
$12,000.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4331 5Y Svc Sub L-FTD4331-TMC-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4331 Licenses L-FTD4331-TMC
$4,000.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4351 1Y Svc Sub L-FTD4351-TMC-1Y
$9,600.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4351 3Y Svc Sub L-FTD4351-TMC-3Y
$16,000.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4351 5Y Svc Sub L-FTD4351-TMC-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4351 Licenses L-FTD4351-TMC
$8,500.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4451 1Y Svc Sub L-FTD4451-TMC-1Y
$20,400.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4451 3Y Svc Sub L-FTD4451-TMC-3Y
$34,000.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4451 5Y Svc Sub L-FTD4451-TMC-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4451 Licenses L-FTD4451-TMC
$7,000.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on 4451-120 1Y Svc Sub L-FTD4451A-TMC-1Y
$16,800.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on 4451-120 3Y Svc Sub L-FTD4451A-TMC-3Y
$28,000.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on 4451-120 5Y Svc Sub L-FTD4451A-TMC-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on 4451-120 Licenses L-FTD4451A-TMC
$2,000.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on UCS-E140N 1Y Svc Sub L-FTDE140N-TMC-1Y
$4,800.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on UCS-E140N 3Y Svc Sub L-FTDE140N-TMC-3Y
$8,000.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on UCS-E140N 5Y Svc Sub L-FTDE140N-TMC-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on UCS-E140N Licenses L-FTDE140N-TMC
$8,500.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on UCS-E 1Y Svc Sub L-FTDUCSE-TMC-1Y
$20,400.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on UCS-E 3Y Svc Sub L-FTDUCSE-TMC-3Y
$34,000.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on UCS-E 5Y Svc Sub L-FTDUCSE-TMC-5Y
$0.00 Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on UCS-E Licenses L-FTDUCSE-TMC

هم اکنون تماس بگیرید

جهت اطلاع از قیمت و نحوه دریافت لایسنس ها از طریق فرم استعلام قیمت، با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.