SolarWinds SRM

  • مدیر وب سایت
  • 23:13
  • 91 بازدید

Solarwinds Storage Manager
نرم افزار مدیریت فضای ذخیره سازی برای محیط های مجازی

نیم نگاهی به محصولات شرکت SolarWinds
تکنولوژی مجازی سازی به همراه همه مزیت هایی که دارد، چالش هایی در خصوص مدیریت فضای ذخیره سازی و عملکرد تجهیزات مربوطه پیش روی ما قرار داده است. این در حالی است که نرم افزار مدیریت فضای ذخیره سازی SolarWinds قادر است با هزینه ای قابل قبول بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه را برطرف سازد.
نرم افزار SolarWinds Storage Manager به شما کمک می کند تا نگاه دقیقی به عملکرد و ظرفیت سیستم های ذخیره سازی فیزیکی و مجازی داشته باشید و اطلاعات مفیدی را در این زمینه کسب نمایید. با استفاده از این نرم افزارشما می توانید از مزایایی نظیر سهولت و سرعت در مانیتورینگ عملکرد فضای ذخیره سازی، شناسایی نقاط ضعف سیستم ذخیره سازی، مدیریت خودکار ظرفیت فضای ذخیره سازی، ارتباط بهینه ماشین های مجازی با دیسک های فیزیکی، آنالیز نحوه مصرف دیسک به منظور بهبود فضای ذخیره سازی، مدیریت سویچ های فیبر نوری و مدیریت تجهیزات مختلف ذخیره سازی بهره مند گردید.