• 25 اسفند1396
  • 38 بازدید

Riverbed SteelHead License List
SteelHead CX Series License LIC-CXA-255-U License SteelHead CXA 255-U, 2Mbps, 50 connections LIC-CXA-255-L License SteelHead CXA 255-L, 6Mbps, 75 connections LIC-CXA-255-M License SteelHead CXA 255-M, 6Mbps, 150 connections LIC-CXA-255-H License SteelHead CXA 255-H, 6Mbps, 230 connections LIC-CXA-570-L License SteelHead CXA 570-L, 6Mbps, 250 connections LIC-CXA-570-M License SteelHead CXA 570-M, 10Mbps, 400 connections LIC-CXA-570-H License SteelHead […]
ادامه مطلب
  • 08 بهمن1396
  • 90 بازدید

Riverbed SteelCentral
بهترین راهکار برای بیهنه سازی پهنای باند ارتباطات WAN   افزایش کارایی خطوط WAN  تا 25 برابر ، کاهش مصرف پهنای باند تا 99% ، کاهش پکتهای عبوری تا 98%، کاهش بسیار محسوس تاخیر روی خط، رمزنگاری تمام ارتباطات، ارائه گزارشات کامل و جامع، نصب آسان و بدون قطعی   مشکلات ارتباطات WAN در سازمانها امروزه اکثر سازمانها و موسسات دارای […]
ادامه مطلب
  • 08 بهمن1396
  • 84 بازدید

Riverbed SteelHead
بهترین راهکار برای بیهنه سازی پهنای باند ارتباطات WAN   افزایش کارایی خطوط WAN  تا 25 برابر ، کاهش مصرف پهنای باند تا 99% ، کاهش پکتهای عبوری تا 98%، کاهش بسیار محسوس تاخیر روی خط، رمزنگاری تمام ارتباطات، ارائه گزارشات کامل و جامع، نصب آسان و بدون قطعی   مشکلات ارتباطات WAN در سازمانها امروزه اکثر سازمانها و موسسات دارای […]
ادامه مطلب