شرکت افزارپرداز هوشمند سورنا

دسته بندی محصولات

شرکت افزارپرداز هوشمند سورنا

دسته بندی محصولات

لایسنس اسپلانک Cloud

مشخصات

لایسنس Splunk Cloud

بررسی تخصصی

توضیحات
نظرات

پارت نامبر‎‌های محصول

نام محصولتوضیحات محصولقیمت محصولتخفیفنمایش محصول
SEU-S-CLD-GOV-ST-50GBSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription – Capacity Upgrade with Standard Success Plan – 20 to 50 GB/day$35,818.64خیرنمایش محصول
SEU-S-STOR-GOVSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription – Storage Capacity Upgrade – 500GB Increments$710.93خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-GOV-ST-20GBSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription – Capacity Upgrade with Standard Success Plan – 10 to 20 GB/day$14,327.46خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-GOV-ST-10GBSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription – Capacity Upgrade with Standard Success Plan – 5 to 10 GB/day$8,233.31خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-GOV-ST-100GBSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription – Capacity Upgrade with Standard Success Plan – 50 to 100 GB/day$47,758.19خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-GOV-FED-ST-20GBSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription with FedRAMP Compliance, Encryption at Rest – Capacity Upgrade with Standard Success Plan – 10 to 20 GB/day$17,180.86خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-GOV-FED-ST-50GBSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription with FedRAMP Compliance, Encryption at Rest – Capacity Upgrade with Standard Success Plan – 20 to 50 GB/day$42,952.14خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-GOV-FED-ST-10GBSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription with FedRAMP Compliance, Encryption at Rest – Capacity Upgrade with Standard Success Plan – 5 to 10 GB/day$9,874.06خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-GOV-ENC-50GBSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription with Encryption at Rest – Capacity Upgrade (Includes Support 1 year) – 20 to 50 GB/day$41,191.44خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-GOV-FED-ST-100GBSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription with FedRAMP Compliance, Encryption at Rest – Capacity Upgrade with Standard Success Plan – 50 to 100 GB/day$57,269.52خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-GOV-ENC-20GBSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription with Encryption at Rest – Capacity Upgrade (Includes Support 1 year) – 10 to 20 GB/day$16,466.62خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-GOV-ENC-10GBSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription with Encryption at Rest – Capacity Upgrade (Includes Support 1 year) – 5 to 10 GB/day$9,477.02خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-GOV-ENC-100GBSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription with Encryption at Rest – Capacity Upgrade (Includes Support 1 year) – 50 to 100 GB/day$27,153.65خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-GOV-20GBSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription – Capacity Upgrade (Includes Support 1 year) – 10 to 20 GB/day$14,327.46خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-GOV-50GBSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription – Capacity Upgrade (Includes Support 1 year) – 20 to 50 GB/day$35,818.64خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-GOV-100GBSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription – Capacity Upgrade (Includes Support) – 50 to 100 GB/day$47,395.47خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-GOV-10GBSplunk Cloud in AWS GovCloud (US) Subscription – Capacity Upgrade (Includes Support 1 year) – 5 to 10 GB/day$8,233.31خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-ENC-20GBSplunk Cloud Subscription with Encryption at Rest – Capacity Upgrade (Includes Support) – 10 to 20 GB/day$13,730.48خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-ENC-50GBSplunk Cloud Subscription with Encryption at Rest – Capacity Upgrade (Includes Support) – 20 to 50 GB/day$34,326.20خیرنمایش محصول
SEU-S-CLD-ENC-10GBSplunk Cloud Subscription with Encryption at Rest – Capacity Upgrade (Includes Support) – 5 to 10 GB/day$7,885.08خیرنمایش محصول

سوالات متداول

استعلام قیمت

  • Max. file size: 8 MB.

لایسنس Splunk Cloud

مشخصات

بررسی تخصصی

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Golicense
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.