آموزش فعال سازی اسمارت لایسنس PLR برای فایروال سیسکو 

بوسیله روش زیر میتوانید اسمارت لایسنس PLR سیسکو را برروی دستگاه های زیر فعال کنید :  

 

اعمال لایسنس PLR برروی روتر سیسکو  

برای فعالسازی تمامی قابلیت های فایروال سیسکو مراحل زیر را دنبال کنید :  

 

  به فایروال از طریق SSH  وصل شوید و دستورات زیر را وارد نمایید :  

FPR2100(Config)#license smart 

FPR2100(Config-smart-lic) #feature tier standard 

FPR2100(Config-smart-lic) #feature strong-encryption 

FPR2100(Config-smart-lic) #license smart reservation request univ 

  1. کدی که ایجاد میشود را کپی کنید.
  2. کدی که از روی دستگاه کپی شده را در تحویل پارتنر سیسکو دهید و Authorization Code و یا فایل حاوی آن را تحویل بگیرید.
  3. در فایروال سیسکو کد دریافتی را بوسیله دستور زیر وارد کنید : 

 

FPR2100(Config-smart-lic) #license reservation install [Code] 

 

    4.به اینصورت اسمارت لایسنس PLR سیسکو در فایروال شما فعال میگردد! بصورت زیر میتوانید آنرا مشاهده نمایید :  

 

FPR2100#sh license all